Literatuur

Literatuur bij omdenkstap 1: van dingen naar patronen.

Real Patterns

Daniel C. Dennett, Journal of Philosophy 88 (January 1991): 27-51.

In dit artikel stelt de Amerikaanse filosoof Dennett voor om overtuigingen, verlangens, en andere attituden te begrijpen als patronen die gedeeltelijk aanwezig zijn in ons gedrag, in plaats van als dingen of functionele toestanden die ofwel helemaal aanwezig ofwel helemaal afwezig zijn. Interessant aan dit zogenaamde “milde realisme” is dat gedeeltelijke aanwezigheid gedefinieerd kan worden door patroonherkenning te zien als een vorm van lossy compression. De patronen die we herkennen in ons gedrag zou je dus kunnen vergelijken met de manier waarop bijvoorbeeld film- en muziekbestanden patronen in ruwe beeld- en geluidsdata weten te vangen in ruil voor een kleine afwijking van het origineel.

The Normative Will

Sander Voerman, Tilburg University (2012), PhD Thesis.

In zijn dissertatie stelt Voerman voor om de menselijke wil te begrijpen als een patroon in onze emotionele responsen, zodanig dat onverwachte emoties ons kunnen helpen om vergissingen over wat we willen te corrigeren. Omdat Dennett alleen feitelijk gedrag als data accepteert voor patronen, kan hij wel overtuigingen en verlangens begrijpen, maar kan hij niet uitleggen hoe mensen zich kunnen vergissen over wat ze willen. Bij Dennett is wat je wil eigenlijk altijd gelijk aan hoe je je het meeste gedraagt. In dit proefschrift wordt een alternatief geschetst, waarbij positieve en negatieve responsen die je voelt in reactie op je feitelijke gedrag een voorspeller worden voor wat je nog meer zou voelen als je je in de toekomst anders zou gedragen.