Patroon icoon

1. Van dingen naar patronen

Je eigen wil, je persoonlijkheidskenmerken, en je psychische problemen zijn geen dingen in je hoofd. Het zijn patronen die je kunt herkennen in allerlei complexe interacties. Patronen hebben de eigenschap dat ze in een bepaalde mate aanwezig zijn in een ...
Verder Lezen
Ecologie icoon

2. Van reductie naar ecologie

Ecologen beschrijven patronen die zichzelf in evenwicht houden. Zulke equilibria worden op meerdere niveaus in samenhang begrepen - van ecosystemen tot organismen tot cellen. Door equilibria in het menselijk domein te beschrijven komen we voorbij een eenzijdig reductionisme naar ofwel ...
Verder Lezen

3. Van spontaan willen naar verhalen vertellen

Mensen zijn verhalenvertellers. We vertellen verhalen die betekenis geven aan ons gedrag. Dat gedrag vertonen we meestal automatisch, op grond van gewoonten die we in de praktijk hebben aangeleerd. Toch kunnen we zulke gewoonten ook doorbreken en veranderen. Dat doen ...
Verder Lezen

4. Van maatschappelijke norm naar veerkrachtige diversiteit

Geestelijke gezondheid wordt nog steeds teveel gezien als normaal zijn, niet afwijken, aan bestaande verwachtingen voldoen. Maar mensen zijn gewoon heel verschillend en ook voor mensen die ernstige klachten hebben zou het fijner zijn als er nieuwe rollen en wegen ...
Verder Lezen

5. Van stoornis naar pihip

Een ‘pihip’ is een probleem instandhoudend (of versterkend) interactiepatroon. De pihip komt in de plaats van begrippen zoals ‘stoornis’ of ‘ziekte’ uit het huidige systeem. Dit begrip heeft een sociale en een wetenschappelijke functie. In sociaal opzicht verleent het erkenning ...
Verder Lezen

6. Van behandelen naar helpen

Behoeften aan hulp ontstaan wanneer een interactiepatroon een probleem in stand houdt of in de toekomst tot een probleem zal leiden. Net als alle andere behoeften brengen we behoeften aan hulp in kaart door verhalen te vertellen. In 2030 gaan ...
Verder Lezen

7. Van sector naar netwerk

We hebben een continuum van meer en minder intensieve ondersteuning en interventies nodig, dat je leven niet overneemt als het slechter gaat maar je ook niet gelijk helemaal aan je lot overlaat als het weer wat beter gaat. Bovendien zijn ...
Verder Lezen

8. Van juridisch akkoord naar gegrond vertrouwen

De terms & conditions van e-health waarvoor de gebruiker op akkoord moet klikken, de prestatie afspraken tussen instelling en verzekeraar: ons systeem hangt aan elkaar van akkoorden. Dit systeem is te ver doorgeschoten in bureaucratie terwijl het vaak geen betrouwbaardere ...
Verder Lezen